Polohové majáky nehody - ELT

Všeobecné informace.
 1. Vyžadují-li to příslušná pravidla pro provoz letadel, musí být všechny letouny a vrtulníky vybaveny ELT, který pracuje současně na frekvenci 121,5 MHz a 406 MHz v souladu s předpisem L 10/ III, části II, Hlava 5.

  Druh a počet ELT, který je předepsán pro konkrétní druh provozu, je uveden v příslušných částech předpisu L 6.

  Pro obchodní leteckou dopravu je druh a počet ELT předepsán ustanoveními CAT.IDE.A.280 a CAT.IDE.A.285 (pro letouny) a CAT.IDE.H.280 a CAT.IDE.H.300 (pro vrtulníky), nařízení EU č. 965/2012, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Shora uvedené až do odvolání neplatí pro provoz letounů a vrtulníků zapojených pouze do vnitrostátního provozu všeobecného letectví a leteckých prací, které:

  1. během uskutečněného letu neopustí ATZ nebo jsou v dohledu letiště nebo
  2. během většiny letu jsou sledovány ze země pozemním personálem, který musí být vybaven mobilním telefonem pro případné přivolání pohotovostní služby nebo
  3. uskutečňují let za účelem přemístění letadla na a z místa generální opravy nebo pravidelné údržby.
 3. Požadavek na vybavení ELT se nevztahuje na letadla jiná, než letouny a vrtulníky (kluzáky, motorové kluzáky, balóny, vzducholodě, sportovní létající zařízení, apod.). Sportovní létající zařízení – ULL, motorová rogala, ultralehký vrtulník, ultralehký motorový vírník, motorový padákový kluzák, padákový kluzák, rogalo.
Registrace ELT

Všechny ELT musí být registrovány ŘLP ČR. RCC bude zapisovat letadla a sportovní létající zařízení do databáze ELT, pakliže mají přidělenou registrační značku ČR a kontaktní adresy a sídlo jsou na území EU. Provozovatel nebo vlastník letadel je povinen:

 1. Vyplnit registrační formulář a předat jej na RCC Praha
 2. Oznámit RCC Praha veškeré změny informací, které se týkají ELT (provozovatel, vlastník, nouzové kontakty)
 3. Oznámit RCC Praha vyřazení registrovaného ELT z provozu.
Kódování ELT

Všechny ELT musí být kódovány v souladu s předpisem L 10/III, části II, Hlavou 5 a Doplňkem 1 k Hlavě 5. Jsou-li na palubě 2 nebo více ELT, musí být druhý a následující ELT kódován s doplňujícím pořadovým číslem, například OK-ABC1.

Polohový maják nehody ( ELT ) musí být schopen přenášet naprogramovanou digitální zprávu obsahující informaci o identifikaci letadla, na jehož palubě je umístěn.

Pro potřeby ČR digitální zpráva ELT obsahuje jednu z následujících informací:

 1. Poznávací značku letadla, na jehož palubě je ELT umístěn nebo
 2. 24 bitovou adresu letadla, byla-li přidělena

Registrační formulář ELT

Vypracovali jsme pro vás 6 variant, se kterými se můžete setkat při registraci ELT. Vyberte prosím jednu z variant a dále pokračujte podle instrukcí.

ELT musí být nakódován tak aby byl schopen přenášet naprogramovanou digitální zprávu, obsahující informaci o identifikaci letadla, na jehož palubě je umístěn. Tuto operaci provádí specializované firmy.

Vyplnit formulář můžete přímo v této aplikaci. Byla-li přidělena 24 bitová adresa letadla, je povinností vyplnit tuto adresu i poznávací značku letadla. Pokud byla vyplněna všechna povinná pole, aplikace vygeneruje vyplněný formulář ve formátu PDF, který pošlete jako přílohu mailu na adresu rccpraha@ans.cz nebo poštou.

Vyplňte formulář a pošlete mailem na adresu rccpraha@ans.cz nebo poštou.

ELT musí být nakódován tak aby byl schopen přenášet naprogramovanou digitální zprávu, obsahující informaci o identifikaci letadla, na jehož palubě je umístěn. Tuto operaci provádí specializované firmy.

Vyplnit formulář můžete přímo v této aplikaci. Byla-li přidělena 24 bitová adresa letadla, je povinností vyplnit tuto adresu i poznávací značku letadla. Pokud byla vyplněna všechna povinná pole, aplikace vygeneruje vyplněný formulář ve formátu PDF, který pošlete jako přílohu mailu na adresu rccpraha@ans.cz nebo poštou.

Majitel ELT má povinnost zrušit registraci tohoto ELT v Registru ELT, který vede ŘLP ČR. Toto zrušení registrace lze provést buď mailem na rccpraha@ans.cz nebo poštou.

Předpokládá se, že ELT je nakódován na poznávací značku letadla, která se nezměnila. Toto je možno ověřit na RCC Praha, telefon 220 374 452.

Nový majitel letounu vyplní Registrační formulář ELT. Vyplnit formulář můžete přímo v této aplikaci. Byla-li přidělena 24 bitová adresa letadla, je povinností vyplnit tuto adresu i poznávací značku letadla. Pokud byla vyplněna všechna povinná pole, aplikace vygeneruje vyplněný formulář ve formátu PDF, který pošlete jako přílohu mailu na adresu rccpraha@ans.cz nebo poštou.

ELT u takového letadla je zpravidla kódován na původní, cizí poznávací značku, proto musí být překódován na přidělenou poznávací značku, nebo přidělenou letadlovou adresu. Tuto operaci provádí specializované firmy.

Vyplnit formulář můžete přímo v této aplikaci. Byla-li přidělena 24 bitová adresa letadla, je povinností vyplnit tuto adresu i poznávací značku letadla. Pokud byla vyplněna všechna povinná pole, aplikace vygeneruje vyplněný formulář ve formátu PDF, který pošlete jako přílohu mailu na adresu rccpraha@ans.cz nebo poštou.

Kontakt

Telefon:
220 374 452
E-mail:
Poštovní adresa:
ŘLP ČR, s. p., Navigační 787, 252 61 Jeneč
Řízení letového provozu ČR, s.p., Záchranné koordinační středisko, Navigační 787, 25261 JENEČ rccpraha@ans.cz Registrační formulář ELT 406 MHz Informace uvedené v tomto formuláři jsou rozhodující pro úspěšné pátrání a záchranu (SAR) Provozovatel je povinen v souladu s předpisem L 10/III, Částí II, Hlavou 5 zaregistrovat každý ELT. Všechny údaje, uvedené v tomto formuláři, mohou být poskytnuty jiným organizacím, které se podílejí na pátrání a záchraně. Registrace ELT není zpoplatněna a provede se zasláním tohoto vyplněného formuláře na výše uvedenou adresu. a) Důvod registrace Nová registrace ELT Změna informací o ELT / provozovateli / vlastníku / letadle Poznámka: při každé změně registračních údajů zpracujte a odešlete nový registrační formulář. b) Informace o ELT Kódování ELT podle L10/III, Části II, Doplňku 1 k Hlavě 5, ustanovení 1.3 a) (letadla zapsaná v LR ČR) ustanovení 1.3 b) (letadla nezapsaná v LR ČR) Typ ELT: ručně aktivovaný (AF) Automatic Fixed (AP) Automatic Portable (AD) Automatic Deployable (S) Survival ELT počet ELT na letadle - 15ti bitová identifikace majáku v hexadecimálním tvaru (poskytnuto dodavatelem ELT) Výrobce ELT: Model: S/N ELT : ELT musí být určen pro spolupráci se systémy COSPAS-SARSAT, daný typ musí být schválen (C/S T.007). c) Informace o provozovateli Provozovatel / V lastník: Adresa: domů zaměstnání mobil FAX: 1. e - mail: 2. e - mail: Nouzový kontakt (H24): Kontakt 1 Kontakt 2 Kontakt 3 Jméno domů do zaměstnání mobil d) Informace o letadle Poznávací značka: Typ / Model: Základna: zkratka ICAO - 24 bitová letadlová adresa - 6 znaků v hexadecimálním tvaru – byla-li přidělena pro palubní odpovídač sekundárního radaru módu S (přiděluje ÚCL pro civilní a MO pro vojenská letadla) Barva / Značení letadla: Číslo satelitního / mobilního telefonu používaného na palubě: / Poznámky: Požadavek: na všechna dispečerská stanoviště provozovatelů, sklady leteckého materiálu a laboratoře, kde se provádí manipulace s ELT, umístit kontakt na RCC z důvodu zrušení falešného poplachu, který byl způsoben nahodilým spuštěním ELT. Aktuální kontakty jsou uvedeny v AIP GEN 3.6.1. Datum: Jméno / Podpis: / CAA-F-OLD-001-1-16 J.Ch. Tento ELT je záměnou za ELT dříve registrovaný pod 15ti místným kódem:
*
*Jméno/Podpis vyplňte v aplikaci, není nutné ověřovat.
 1. nebo Stáhnout prázdný formulář
 2. Poslat e-mail K e-mailu přiložte vyplněný formulář.